Samodzielna nauka czy studia?

Wiele jest sposobów na efektywne i wydajne zdobywanie wiedzy, a tak naprawdę to, czy będziemy robić postępy w konkretnej dziedzinie, będzie zależało przede wszystkim od tego, jakimi osobami jesteśmy. W praktyce więc pytanie postawione tak, jak to w temacie artykułu, jest bardzo trudne do analizy, tym niemniej postaramy się nim zająć. Zacząć należałoby tutaj przede wszystkim od tego, że tak naprawdę samodzielna nauka jest bardzo podobna do studiowania – na większości polskich uczelni student musi bowiem zdobyć wiedzę sam, podczas gdy wykładowca jedynie go z niej przeegzaminuje.
Natomiast prawda jest taka, że w naszym kraju wciąż ogromną wartość ma dyplom, dzięki czemu tak naprawdę można spodziewać się, że nauka na studiach jest mimo wszystko o tyle korzystniejsza, że dzięki niej zdobędziemy upragniony dokument poświadczający naszą wiedzę i umiejętności. Z drugiej natomiast strony należałoby zwrócić szczególną uwagę na fakt, że tak naprawdę samodzielna nauka umożliwia nam zdobycie tej wiedzy i umiejętności, które są nam autentycznie potrzebne. W praktyce bowiem na studiach możemy spodziewać się całego mnóstwa przedmiotów, które nie będą miałby zbyt silnego przełożenia na rzeczywistość, a mimo to trzeba będzie się ich nauczyć. Decyzja powinna więc być samodzielna, zwłaszcza że jest istotna.